Tagharcerze w Szczecinie

Szczecin

– Kim jesteśmy? : „Gryfici” Szczecin, drużyna harcersko-zuchowa – Gdzie się spotykamy? : Szczecin, plac Mariacki 4 – Jak często się spotykamy? : Zbiórki odbywają [...]