O nas

 

Pathfinder to potężna światowa organizacja licząca ponad 2 miliony członków, w tym dorosłych, młodzież i dzieci już od 2 roku życia. Związek prowadzi swoją działalność od pięćdziesiątych lat zeszłego stulecia. Oferuje młodym ludziom czynny wypoczynek, przygodę i możliwość pracy w grupie rówieśników, co jednocześnie sprzyja zawiązywaniu się przyjaźni, jak i wzmaga poczucie więzi z kościołem.

Pierwotnie był to program szkoły sobotniej dla dzieci prowadzonej przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, z czasem jednak wzbogacono go o takie punkty, jak przebywanie na łonie natury i wspólne obozy. Podczas takich spotkań dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju. Rozwijały się społecznie, uczyły się sumiennie wykonywać czynności dnia codziennego, pomagały innym i odnajdywały Boga. Wraz z biegiem kolejnych lat organizacja Pathfinder otworzyła się na członków z innych wspólnot wyznaniowych.

W Polsce ZHA Pathfinder (znany również jako Pathfinder Polska) działa od ponad dwudziestu pięciu lat i przyjął prostą strukturę organizacyjną. Na czele Związku stoi Komendant Główny (we współpracy z Radą Drużynowych), któremu podlegają trzej komendanci: Chorągwi  Zachodniej, Chorągwi Wschodniej oraz Chorągwi Południowej. Komendantom Chorągwi podlegają działające na jej terenie drużyny. Każda z drużyn dzieli się na zastępy. Tworzymy drużyny zuchowe oraz harcerskie w zależności od potrzeb i wieku uczestników zajęć.

Zobacz także: