Kontakt

Związek Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder
Siedziba Związku
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa

Komendant Główny ZHA Pathfinder
Dh Marek Micyk
E: pathfinder@pathfinder.pl
T: 602 872 896

Z-ca Komendanta Głównego ZHA  ds. Adventurer (zuchowych)
Dh. Olga Kulinicz
E: adventurer@pathfinder.pl
T: 503 960 950

Komendantka Chorągwi Południowej
Dh. Sandra Początek
E: poludnie@pathfinder.pl
T: 503 966 927

Komendantka Chorągwi Wschodniej
Dh. Mirosława Grześkowiak
E: wschod@pathfinder.pl
T: 607 899 876

Komendant Chorągwi Zachodniej
Dh Grzegorz Świątek
E: zachod@pathfinder.pl
T: 605 165 785

Sekretarz ZHA Pathfinder
Dh. Marta Szuper
E: pathfinder@pathfinder.pl
T: 726 203 106

Umundurowanie, emblematy
Dh. Agata Ryska
E: sklepik@pathfinder.pl
T: 535 110 575

Webmaster strony internetowej
Dh. Sandra Początek
E: poludnie@pathfinder.pl
T: 503 966 927